Od 2.3.2021 platí zákaz závěrečných zkoušek

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 1. března 2021 č. 241

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Vláda s účinností ode dne 2. března 2021 od 00:00 hod.

mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb., tak, že

2. v bodu I/3 text písmena c) zní: „c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

 iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994