Jak se přihlásit

Přihlásit se k nám můžete ve třech krocích:

  1. vyplníte přihláškuelektronicky nebo písemně
    Při vyplňování žádosti do kolonky adresa bydliště napište adresu, kterou máte v občanském průkazu.
    Za žadatele mladší 18ti let, podepisuje žádost zákonný zástupce.
  2. stáhnete a vytisknete si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, se kterým zajdete ke svému ošetřujícímu lékaři
  3. na zahájení kurzu se dostavte s vyplněnými formuláři v pracovní době sekretariátu (po telefonické domluvě je možné i v jiných časech)

Přihlášku si můžete osobně vyzvednout na naší provozovně v pracovní době sekretariátu, nebo si ušetřit cestu a přihlášku i posudek o zdravotní způsobilosti si vytisknout a vyplnit.

Dokumenty k tisku a vyplnění

V případě vyplnění této elektronické přihlášky nemusí žadatel vyplňovat papírovou.

Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte s ochranou osobních údajů.