Jak se přihlásit

Přihlásit se k nám můžete ve třech krocích:

vyplníte přihláškuelektronicky nebo písemně
Při vyplňování žádosti do kolonky adresa bydliště napište adresu, kterou máte v občanském průkazu.
Za žadatele mladší 18ti let, podepisuje žádost zákonný zástupce.

stáhnete a vytisknete si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, se kterým zajdete ke svému ošetřujícímu lékaři

na zahájení kurzu se dostavte s vyplněnými formuláři v pracovní době sekretariátu, po telefonické domluvě s paní Janou Hurtovou na tel.č. 777 777 986.

Dokumenty k tisku a vyplnění

Ušetřete si cestu a přihlášku i posudek o zdravotní způsobilosti si vytiskněte a vyplňte v klidu doma.

V případě vyplnění elektronické přihlášky nemusí žadatel již vyplňovat papírovou.

Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte s ochranou osobních údajů.