Povinnost prokázat se řidičským průkazem a osvědčením o registraci vozidla od 1. 1. 2024

       

Novela Zák.361/2000Sb. §6 odst 7

 Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

a) řidičský průkaz; to neplatí, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky,

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2); to neplatí, pokud je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 2),