Autoškola AmoS provádí…

… výcvik a výuku pro získání řidičského oprávnění skupin:

A – od 24 let a B – od 18 let